Gizlilik Politikası

Kişisel Bilginin Korunmasına İlişkin Politikalar

Toplum için yararlı ürün ve hizmetler sağlamak ve işletmenin sürekli gelişmesini sağlamak için, doğaldır ki, müşterilerinin güvenini kazanmaları için, şirketlerin, iş faaliyetleri gerçekleştirirken kişisel bilgilerin korunmasına özen göstermeleri gerekir. Yukarıdaki anlayış temelinde, Kubota Türkiye, kişisel bilgilerin korunması politikalarını kurumsallaştırma ve kişisel bilgilerle ilgili kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun politikalar izleyeceğini ve uygulayacağını beyan eder.

Politika 1 Kişisel Bilgilerin Doğru Kullanılması

Kişisel bilgileriniz kullanılırken, Kubota Türkiye mümkün olduğunca kişisel bilgilerin kullanım amacını belirtir. Ayrıca, Kubota Türkiye, müşteriden önceden izin almaksızın  veya yasalar veya

yönetmelikler tarafından izin verilmediği sürece, bir müşteri hakkındaki kişisel bilgiyi kullanım amacının gerçekleştirilmesi için gerekli kapsam dışında kullanmaz.

Buna ek olarak, Kubota Türkiye kişisel bilgileri uygun bir şekilde edinir. Kişisel bilgilerinizi edinirken, Kubota Türkiye önceden açıkça kullanım amacını duyurur veya bilginin edinilmesinden hemen sonra, bildirimde bulunur veya bir web sitesinde kullanılma amacını açıkça duyurur. Ayrıca, doğrudan bir müşteriden belgelerde yazılı olarak kişisel bilgileri (elektronik veri ve manyetik veriler dahil) alırken, Kubota önceden kullanım amacını açıkça göstermektedir. Ancak, yasa veya yönetmelikler izin veriyorsa bu hüküm uygulanmaz.

Politika 2 Güvenlik Kontrol Önlemleri

Kubota Türkiye verilerin kaybı, imhası, sahtecilik, sızıntı veya kişisel verilerle ilgili diğer sorunların önlenmesi için yetkisiz erişim ve bilgisayar virüslerine karşı önlemler de dahil olmak üzere gerekli ve uygun önlemleri alır. Dahası, Kubota Türkiye kişisel verilerin güvenliğinin denetimini sağlamak için çalışanları, yöneticileri ve diğer ilgili taraflar üzerinde gerekli ve uygun denetim uygular.

Politika 3 Üçüncü Taraflara Usulüne Uygun Bilgi Verme

Üçüncü bir tarafla birlikte kişisel verileri ortak kullanılırken veya üçüncü tarafa kişisel bilgileri verirken, Kubota Türkiye, söz konusu üçüncü tarafla sözleşme yapılması ve düzenlemeler yapılması da dahil olmak üzere, yasa ve yönetmelikler uyarınca gerekli tedbirleri alır. Ayrıca, Kubota Türkiye söz konusu bilgi verme öncesinde mümkün olduğu kadar müşterinin onayı almak çaba gösterir. Kubota Türkiye, en azından, müşteri üçüncü bir tarafa kişisel verilerin sağlanmasını istemiyorsa, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, bilgi verme işlemini durdurmak için müşteriye fırsat verir.

Politika 4 Açıklama, Düzeltme ve Diğer İşlem Taleplerine Cevaplar

Kubota Türkiye, ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak tutulan kişisel veriler açısından, müşterilerin, bildirimde bulunma, ifşa etme veya kullanım amacını düzeltme veya kullanımını durdurma veya diğer isteklerine yanıt verir. Eğer böyle bir isteğiniz varsa, ayrıca tanımlanan müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz. Müşteri Hizmetleri, kanun ve yönetmelikler uyarınca makul bir süre içinde, iyi niyetle, derhal isteğinize cevap verecektir.

Politika 5 Sisteminin Sürekli Bakımı ve Geliştirilmesi

Bu beyanı uygulamak için, Kubota Türkiye, gerekli iç düzenlemeleri oluşturarak ve eğitim ve öğretim yaparak bu beyanın ayrıntıları hakkında çalışanlarının bilgi sahibi olmasını ve çalışanlarının bu beyanı uygulamaya devam etmesini sağlar.

Bu politikalarda kullanılan terimlerin açıklanması,

“Kişisel bilgi” belirli bir bireyi tanımlayan, yaşayan bir birey hakkındaki bilgi anlamına gelir. Buna ek olarak, belirli bir bireyin diğer bilgilere başvurarak kolayca tanımlanmasını sağlayan bilgiler de kişisel bilgidir.

“Kişisel Veriler” kişisel bilgi veritabanı vb oluşturan kişisel bilgidir ve “kişisel bilgi veritabanı”, elektronik veri tabanları, kayıtlar ya da kitaplar gibi özel kişisel bilgilerin kolayca alınabildiği, sistematik olarak düzenlenmiş düzenlenmiş şekildeki olması gibi Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tayin edilen kişisel bilgiler dahil olmak üzere bilgi kümesi anlamına gelir.

“Tutulan kişisel veriler”, Kubota Türkiye’nin açıklama veya içeriğini düzeltme yetkisi olan kişisel veriler anlamına gelir. Varlığı veya yokluğu biliniyorsa Bakanlar Kurulu kararnamesiyle kamu yararına veya diğer yararlara zarar verdiği tespit edilen ve altı (6) ay içinde silinecek olan veriler bunun dışındadır.

Adres

Cumhuriyet Mah. Yahya Kaptan Cad.
No:3 Çayırova / Kocaeli/Türkiye 41420

Tel:+90 262 658 90 47
Faks:+90 262 658 90 48