Kullanım Şartları

Kubota Türkiye web sitesi (“Web sitesi”) Kubota Turkey Makine Tic. Ltd. Şti. (“Kubota”)’ya aittir ve kendisi veya temsilcileri tarafından işletilmekte ve sürdürülmektedir. Lütfen kullanım şartları ve hükümlerini (“Şartlar ve Hükümler”) okuyunuz; Kubota Web sitesini kullanımınız Şartlar ve Hükümleri kabul ettiğinizi ve mutabık kaldığınızı gösterir.

Kubota önceden haber vermeden Şartlar ve Hükümleri değiştirebilir. Web sitesini kullandığınızda Şartlar ve Hükümlerin en güncel sürümü için bu sayfayı kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdur. Web sitesi Kubota, iştirakleri ve üçüncü kişilerin diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu web sitelerinin herhangi birini kullanmanızın ilgili web sitelerinin şartları ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve mutabık kaldığınız gösterdiğini unutmayın.

Yasak Davranışlar

Web sitesini kullandığınızda:

 1. Hiçbir yasa, yönetmelik, ya da kuralı ihlal etmeyeceğinizi,
 2. Suç işlemeyeceğinizi veya suç teşkil eden fiillere yardım etmeyeceğinizi,
 3. Kubota veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir dezavantaj, zarar veya ziyana neden olabilecek eylemlere girişmeyeceğinizi,
 4. Mülkiyet hakları veya mahremiyet gibi yasal hakları ihlal etmeyeceğinizi, ya da Kubota veya herhangi bir üçüncü tarafın itibarını karalamayacağınızı,
 5. Kamu düzeni ve ahlak standartlarını ihlal eden eylemlere girişmeyeceğinizi kabul
 6. Web sitesini, sunucuları, bilgisayarları veya Kubota’nın ve herhangi bir başka üçüncü tarafın mülkiyetine zarar vermeyi amaçlayan bilgisayar virüsü gibi bir yazılım programı  ya da verileri yükleme, kullanma, dağıtma veya herhangi bir şekilde sağlama,
 7. Kubota veya herhangi bir üçüncü kişiyi yanıltma niyeti ile başka bir kişinin e-posta adresini kullanma,
 8. Kubota’nın uygunsuz gördüğü hiçbir girişimde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

Sorumluluk Reddi

Kubota, Web sitesinin içeriğinin doğruluğunu, güncelliğini veya kullanılabilirliğini garanti etmez. Kubota Web sitesine erişim veya kullanarak uğranılan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Kubota Web sitesinin veya sunucunun güvenliğini garanti etmez. Kubota, hiçbir durumda, afet, hat sorunları/ arızaları veya bakım nedeniyle ekipmanın kapatılmasından kaynaklanan, bilgisayar virüsleri, bozuk dosyalar veya başka herhangi bir benzer yazılım veya veri üçüncü şahısların veri tahrifatı, yetkisiz erişimi veya sızıntı nedeniyle herhangi bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir;

Kubota, bildirimde bulunmaksızın, Web sitesinin içeriğini değiştirebilir ve/veya başkalaştırabilir ve herhangi bir zamanda Web sitesi aracılığıyla sağlanan hizmetleri askıya alabilir veya kesebilir. Kubota, sebebi ne olursa olsun, içerikteki herhangi bir değişiklik ya da başkalaşma ve Web sitesinin askıya alınması veya kapatılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu         değildir.

Web sitesi bazı bölgelerde veya ülkelerde bulunmayan ürün ve hizmetler hakkında bilgi verebilir. Web sitesi, her zaman, her bölge veya ülkeye bilgi vermek için tasarlanmamıştır.

Telif Hakkı ve Markalar

Aksi belirtilmediği sürece, Web sitesindeki belgeler, görüntüler, sesler ve diğer malzemelerin Telif hakkı Kubota’ya aittir. Web sitesindeki tüm materyaller telif hakkı yasaları ve diğer ilgili uluslararası yasa ve anlaşma hükümleriyle korunmaktadır. Kişisel kullanım hariç ve Web sitesinde tanımlanan haller dışında, Kubota’nın önceden yazılı izni olmaksızın, bu Web sitesinde malzemelerin herhangi birini kullanmanız, çoğaltmanız, değiştirmeniz, yüklemeniz, yayınlamanız, göndermeniz, dağıtmanız, borç vermeniz, aktarmanız, satışını yapmanız ve yayımlamanız yasaktır.

Burada veya, varsa, Web sitesinin diğer içerik sayfalarının her birinde yer alan ilgili Şartlar ve Hükümler, başka herhangi bir şart ve hükmün yerini alır. Web sitesinden edinilebilen Yazılım ilgili sahiplerinin telif hakkı eseridir. Bu tür yazılımların kullanılması telif hakkı yasaları ve diğer ilgili uluslararası yasa ve anlaşma hükümlerine ek olarak söz konusu yazılımların sahibi ve bunların son kullanıcısı arasındaki son kullanıcı lisans sözleşmesinin şartlarına ve hükümlerine tabidir.

Web sitesinde kullanılan Şirket isimleri, ürün isimleri ve logolar Kubota’nın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Web sitesinde kullanılan diğer ürün isimleri ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari isimleri, ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Web sitesinden bağlantılı üçüncü taraf Web siteleri  (“Bağlı Site (Siteler)”) söz konusu üçüncü şahıslar tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve sürdürülmektedir ve Kubota’nın kontrolü altında değildir. Bağlantılı Sitenin kullanımı her Bağlantılı Sitenin operatörü tarafından öngörülen şartlar ve hükümlere tabidir. Kubota herhangi bir Bağlantılı Site içeriğinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hiçbir durumda, Kubota, herhangi bir Bağlantılı Siteye erişim sağlayarak veya kullanarak uğranılan hiçbir zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Web sitesinde yer alan hiçbir şey Kubota tarafından Bağlantılı Sitelerin içeriğinin ve söz konusu Bağlantılı Sitelerde görünen ve/veya bu siteler aracılığıyla sağlanan herhangi bir ürün ve/veya hizmetin önerildiği ve/veya onaylandığı şeklinde yorumlanmaz. Burada yer alan hiçbir şey Bağlantılı Sitelerin operatörleri ve Kubota arasında bir ortaklık ya da benzeri bir ilişki teşkil etmiş sayılmaz.

Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgi

Kubota’ya herhangi bir yorum, soru, bilgi, öneri, fikir vb. (“Yorum”) gönderdiğinizde, söz konusu Yorum aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz anlayışıyla ele alınır:

 1. Kubota Yorumları gizli ya da özel bilgi olarak ele almaz.
 2. Kubota, Yorumları dikkate alma, değerlendirme veya benimseme yönünde herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
 3. Kubota Yorumların aynısı veya kısmen veya tamamen benzeri herhangi bir yorumu kabul etse bile, Kubota hiçbir sorumluluk üstlenmez ve herhangi bir tazminattan sorumlu tutulamaz.

Mahremiyet Politikası

Bazı durumlarda, Web sitesi, kullanıcılardan belirli bir form için isim, adres, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgiler veya bu tür bilgilerin bir seçiminin girmelerini gerektirir. Kişisel bilgiler Kubota veya iştirakleri ile ilgili ürün ve/veya hizmet ile ilgili işlemler için paylaşılabilir veya sağlanabilir. Kubota, bunu yapması istenirse, kişisel bilgilerinizi kullanmayacak veya paylaşmayacaktır. Kişisel bilgilerinizi doğrulamak, onaylamak veya silmek için Web sitesinde uygun sayfa üzerinden Kubota ile irtibat kurun.

Kubota aşağıdaki koşullarda üçüncü taraflara kişisel bilgileri ifşa edebilir:

 1. Böyle bir ifşayı kabul etmişseniz.
 2. Web sitesinde sunulan hizmetler ve ürünler taşerona verildiğinde veya üçüncü bir kişi tarafından temsil edildiğinde.
 3. Ortaklarımız, acenteler, veya bayilerimiz için kullanıcıların sorularına cevap vermek için uygun olduğunda.
 4. Bir mahkeme veya kanun ve yönetmelik gerektirdiğinde.

Web sitesi verimli çalışmak için çerezlerden yararlanır. Çerezler genel site kullanım istatistiklerinin derlenmesini sağlar. Ancak, bu çerezler hiçbir kişisel bilginizi ele geçirmez.

Tarayıcınızı çerezleri kabul etmeyi reddetmeye ayarlayabilirsiniz; ancak, bu “Kişiselleştir” özelliğini devre dışı bırakır ve Web sitesinin ziyaretçilerine diğer kısıtlamalar koyabilir.

Web Sitesine Bağlantı

Bağlantılı sitenizin URL’sini ve irtibat kurulacak kişinin adını Kubota’ya bildirirseniz, Web sitesine herhangi bir Web sitesini bağlayabilirsiniz. Buna ek olarak, aşağıdakileri kabul etmeniz gerekir:

 1. Hiçbir durumda Kubota Web sitesine bağlanmaktan oluşan zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır.
 2. Kubota Web sitesine bağlantısının ne sorumluluğu ne de yükümlülüğünü üstlenir. Web sitesine bağlantı Kubota’nın herhangi bir hakkının verildiği anlamına gelmez.
 3. Web sitesinin URL’si ve içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya Değişiklik veya içeriğinin silinmesi ile ilgili bildirim yapılmayacaktır.
 4. Çapraz bağlantı verilmeyecektir.
 5. Lütfen Web sitesinin, üçüncü bir tarafın Web sitesi içeriğinin açıkça Kubota’ya ait olduğunu anlamasına yardım edecek şekilde sunulduğundan emin olun. Örneğin, Web  sitesi başka bir Web sitesinde bir çerçeve içinde görünmemelidir.
 6. Lütfen iznimiz olmadan logomuzu kullanmayın.
 7. Aşağıdakileri içeren Web sitelerinden bağlantılar reddedilir. Ayrıca Web sitesine e postalarda referans verilmeyecektir:
 • Yasadışı veya kamu düzenine ve edep standartlarını ihlal eden içerik (ceza, yasadışı veya anti sosyal faaliyetlere teşvik; ayrımcılık ifadeleri içerme)
 • Yetişkinlere yönelik içerik
 • Kubota, iştiraklerinden herhangi biri veya herhangi bir üçüncü şahsı rahatsız edici bulunan içerik

Geçerli Kanun ve Yargılama Yetkisi

Web sitesinin kullanımı ve Şartlar ve Hükümler aksi belirtilmediği sürece, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak yorumlanır.

Adres

Cumhuriyet Mah. Yahya Kaptan Cad.
No:3 Çayırova / Kocaeli/Türkiye 41420

Tel:+90 262 658 90 47
Faks:+90 262 658 90 48